Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 462 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna. Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można pobrać tutaj.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 5 - przejście do menu lewego
 • ALT + 6 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 7 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Biecki, jaroslaw.biecki@zlotow-powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 263 32 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Złotowie, zlokalizowany przy Al. Piasta 32 jest częściowo dostępny dla osób o szczególnych potrzebach:

 • na dziedzińcu wydzielono nieodpłatne, ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • wejście od strony dziedzińca wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz platformę 1 – osobową, umożliwiającą wjazd na wysoki parter (zapewniając dostęp do Wydziału Komunikacji i Dróg, Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Kasy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, a także toalety); platforma obsługiwana jest przez pracownika urzędu po przywołaniu dzwonkiem, znajdującym się przy platformie;
 • toaleta dla osób, poruszających się na wózkach, znajduje się na parterze,
 • na parterze zlokalizowano Punkt Informacyjny, w przypadku braku możliwości poruszania się istnieje możliwość załatwienia sprawy na parterze, po wcześniejszym umówieniu wizyty w wydziale merytorycznym;
 • korytarze i hole umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim;
 • na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem asystującym;
 • osoba uprawniona, zgodnie z zapisem ustawy z dnia 1 kwietnia 2012 r. o języku migowym
 • i innych środkach komunikowania się, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (zgłoszenia można dokonać pod adresem e-mail:  starosta@złotow-powiat.pl lub pod numerem telefonu: 67-263-32-20);
 • na terenie budynku brak jest windy, pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Wszelkie uwagi dotyczące deklaracji dostępności i uregulowań w niej zawartych prosimy kierować do Wydziału Organizacyjnego i Promocji telefonicznie pod nr tel.  67-263-59-29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: starosta@zlotow-powiat.pl .

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24 września 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pragniemy Państwa zapewnić, że jako organ administracji publicznej, będziemy dokładać systematycznie wszelkich starań, aby w coraz szerszym kontekście zapewnić dostęp do usług Starostwa Powiatowego w Złotowie osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Metryka

data wytworzenia
2020-03-31
data udostępnienia
2020-03-31
sporządzone przez
INTERmedi@ Spółka Jawna
opublikowane przez
Biecki Jarosław
ilość odwiedzin
1895
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.